Kastanjegårdens Vänner på Ladan

Kastanjegårdens Vänner är en ideell förening som sedan 2011 år arrangerar jazzkonserter i Ladan i Farsta Gård. Föreningen bildades 2002 och hade då jazzkonserterna i Kastanjegården i Hökarängen. Föreningens cirka 300 medlemmar är i huvudsak pensionärer, men även de som inte är medlemmar är välkomna till våra konserter.

Varje onsdag, under vår och höst, spelar olika orkestrar i Ladan. Detta innebär i regel ca 35 konserter per år med ca 80 besökare vid varje tillfälle eller totalt mellan 1500 och 2000 besökare per år. Det innebär troligen att vi är en av de största enskilda jazzarrangörerna i Sverige.

Medlemsavgiften är kr 300:- per år och betalas in till vårt Plusgirokonto 35 01 80-6. Eftersom antalet platser i Ladan är begränsat kommer medlemmarna att släppas i första hand och övriga ca 10 minuter senare. Ta med medlemskortet.

Under fliken Program ser du vilka grupper/orkestrar som kommer att spela.

Ladan är handikappanpassad.

Välkommen!


Stadgar


Verksamheten under året

Styrelsen
Verksamhetsberättelse
Årsmötesprotokoll
Resultat- och balansrapport
Revisionsberättelse


Spela för oss

Spela för oss


Historien om Kastanjegården och Farsta Gård

Kastanjegården
Farsta Gård