Styrelse 2018Leif Ekengren, ordförande
Kjell Göransson, vice ordförande
Jan Karpe, sekreterare, bidragsansökningar
Magnus Marcks, kassör, musikarrangör
Stephan Lindstein, musikarrangör
Sonja Arpvall, information och marknadsföring
Lars Arpvall, information och marknadsföring
Christina Fellenius, statistik och gager till musiker

VALBEREDNING
Rudi Stekelenburg, medlemsregister
Birgit Löfvenberg

REVISORER
Lars Hansson
Lena Eriksson