Styrelse 2020Leif Ekengren, ordförande
Kjell Göransson, vice ordförande
Jan Karpe, sekreterare, bidragsansökningar
Magnus Marcks, kassör och musikansvarig
Stephan Lindstein, musikansvarig
Sonja Arpvall, information och webmaster
Lars Arpvall, information
Christina Fellenius, statistik och arvoden till musikerna

VALBEREDNING
Rudi Stekelenburg, medlemsregister
Birgit Löfvenberg

REVISORER
Lena Eriksson
Lars Hansson